Week1

Week 1: ระหว่างวันที่ 10 – 14 ส.ค. 58
วัน
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
ภาพวาดเล่าความหลัง
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สติ
ขั้นนำ :
กำกับสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องปิดเทอมช่วงหยุด ครูไปทำอะไรมาบ้าง?
- ครูกระดาษแล้วใช้คำถาม “ให้นักเรียนวาดภาพแทนความหลัง ช่วงวันหยุด”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- สมุดบันทึก
- ดินสอนสี, ปากกา
- กระดาษสี
อังคาร
โยคะ
- การเคลื่อนไหวร่างกาย กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
- มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรม
- Body Scan
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เพลงโยคะ
- บรรยากาศรอบๆ
พุธ
ต่อ-เติม-เต็ม
(
LEGO)


หยุด
(วันแม่แห่งชาติ)
- ความคิดสร้างสรรค์ คิดเชื่อมโยง
- สติ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
- Brain Gym อยู่กับตัวเองรับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกLEGO นักเรียนคนละ 10 ชิ้น พร้อมให้โจทย์ “ให้สร้างเป็นของเล่นเพื่อมอบให้กับเพื่อ”
- ครูใช้คำถาม “ให้ทุกนำชิ้นงานมารวมกันให้เป็นเป็นหนึ่งเดียว”
ขั้นจบ :
- ขอบคุณกันและกัน
- LEGO
- เพลงสปา
พฤหัส
เรื่องเล่าจากไข่
- การคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญ
- การสังเกต
- สติ
ขั้นนำ :
Brain Gym มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนสังเกตกล่องที่ครูบรรจุ แล้วตั้งคำถามเกี่ยวข้องกับสิ่งที่
- ครูใช้คำถามกระตุ้น "หากนักเรียนเปรียบตัวเองเป็นไข่ นักเรียนกำลังอยู่ส่วนไหนของไข่"
- ครูให้นักเรียนถ่ายทอดความรู้สึก ผ่านการวาดภาพและเขียนความรู้สึกเชื่อมโยงกับไข่
- นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนกันและกัน
ขั้นจบ :
- ขอบคุณทุกๆ สรรพสิ่ง
- กล่องปริศนา
- ไข่ไก่ 1 ฟอง
- เพลงสปา
ศุกร์
ฟังเรื่องแม่
- การสื่อสาร คิดเชื่อมโยง
- การคิดวิเคราะห์
- สติ
ขั้นนำ :
- Brain Gym อยู่กับตัวเองรับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเกริ่นนำเล่าเรื่องแม่และสิ่งที่เคยทำผิดพลาดกับแม่ในอดีตที่ผ่านมา
- ครูให้นักเรียนดูคลิปที่โน๊ตอุดมพูดเรื่องแม่ "หัวเราะทั้งน้ำตา"
- นักเรียนนำเสนอความรู้สึกและสิ่งที่อยากครูกับเพื่อนๆ ในเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับแม่ที่ผ่านๆ มา
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- คลิปเล่าเรื่องแม่ของโน๊ตอุดม
- เพลงสปา

จันทร์

อังคาร : โยคะ
"โยคะ เป็นแนวทางการฝึกการควบคุมตัวเองทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นวิธีหนึ่งที่จะให้ผู้ฝึกสัมผัสถึงความสุข มีสุขภาพแข็งแรงบุคลิกภาพที่ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดีประสานกับความเข้าใจในธรรมชาติ" - (วิเชียร ไชยบัง ; โรงเรียนนอกกะลา 2552)

ขั้นนำ : 
- เริ่มด้วยกลับมาอยู่กับตัวเอง กับลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะเพลงyoga mantra

ขั้นกิจกรรม :
หายใจเข้า - ออก ให้สอดคล้องเป็นจังหวะกับท่าฝึกแต่ละท่า
- ฝึกท่าแต่ละท่า ช้าๆ เป็นจังหวะที่ลงตัว ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ตามข้อจำกัดธรรมชาติร่างกายของแต่ละบุคคล อย่าฝืนเกินไป เช่น ยืดตัวมากเกินไป เกร็งเกินไป ตึงมากไป บิดมากเกินไป
- การกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับการฝึกโดยไม่วอกแวกการฝึกโยคะ
- หายใจแบบโยคะให้ถูกต้อง : หายใจเข้า - ท้องพอง, หายใจออก - ท้องแฟบ
สูดอากาศเข้าให้พอดีกับท่าฝึก เพื่อให้ได้ออกซิเจนมากพอ
ปล่อยลมหายใจออกให้สุด เพื่อขับอากาศเสียออกจากร่างกาย และลดความตึงเครียด ของกล้ามเนื้อ

ขั้นจบ : 
- Body scan พักผ่อนร่างกายที่อ่อนล้า และคุณครูเล่าเรื่องราวจากหนังสือให้เด็กๆได้ซึมซับสิ่งดีๆ
Empower, ขอบคุณกันและกัน

พุธ (หยุด)--วันแม่แห่งชาติ..

พฤหัสฯ

ศุกร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น