Week5


Week 5
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
โยคะ
-การเคลื่อนไหวร่างกาย
- สมาธิ
- สติ
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูพูดสร้างแรงให้นักเรียนเห็นคุณค่า
-          ครูทำกิจกรรมโยคะแต่ละท่า
ขั้นสรุป:Body scan, Empower, ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงโยคะ
(มันตรา)
อังคาร
พูดคุยกับธรรมชาติ
- สมาธิ
- การคิดเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่ง
- การคิดสร้างสรรค์ 
ขั้นนำ:
- มีสติรับรู้ลมหายใจ
- ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนเดินไปเลือกสิ่ง 1 สิ่งที่อยู่บริเวณบ้านมัธยมฯ และให้พูดคุย ถามตอบ ใคร่ครวญกับธรรมชาติ
- นักเรียนแบ่งปันประสบการณ์กับธรรมชาติร่วมกัน
ขั้นจบ :
Empower, ขอบคุณกันและกัน
- ต้นไม้/ธรรมชาติ รอบๆตัว
- เพลงสปา

พุธ
Hand Dancing
- การสื่อสาร
- การเป็นผู้นำ ผู้ตาม
- สติ
ขั้นนำ :
Brain Gym กลับมารับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนจับเป็นคู่ คนหนึ่งคนหนึ่งB
- กำหนดให้เป็นผู้นำก่อน ให้กับเอามือมาใกล้กัน ทิ้งระหว่าง ฟุต ถ้าผู้นำยกมือไปไหน ผู้ก็ทำตาม
- ครูเปลี่ยนให้นักเรียนประกบมือติดกัน มีกำหนดผู้นำ-ผู้ตามเหมือนกัน
- ครูเปลี่ยนให้นักเรียนจับมือให้เน้น แล้วเปิดเพลงลีลาศ
- ครูสอบถามสะท้อนความรู้สึก
ขั้นจบ :
ขอบคุณกันและกัน
- เพลงลีลาศ
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
เติมความรู้สึกดีๆ
ใคร่ครวญกับตัวเอง
- คิดวิเคราะห์
- เชื่อมโยง
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูตั้งคำถามว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไร และให้นำเสนอออกมาเป็นภาพ
-          ครูให้นักเรียนแต่ละคนเวียนกระดาษไปทางขวามือ ให้เพื่อนๆ วาดรูปที่ทำให้เพื่อนรู้สึกดี ยิ้มได้

ขั้นสรุป:ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ
- ปากกา
ศุกร์
ทุกย่างก้าวที่มีความหมาย
- การใคร่ครวญกับตัวเอง จดจ่อ
- สมาธิ
- สติ
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูให้นักเรียนถอดถุงเท้า เดินกำกับสติบริเวณสนามหญ้าหน้าบ้าน ม.1
-          ครูใช้คำถาม “ขณะที่นักเรียนก้าวแต่ละก้าวรู้สึกอย่างไร เท้าเราสัมผัส ร่างกายเรา ลมหายใจ”
-          นักเรียนเขียนถ่ายทอดและนำเสนอแลกเปลี่ยนกันและกัน
-          ครูขมวดทุกๆ ความคิดเห็นให้นักเรียนได้คิดต่อ
ขั้นสรุป:ขอบคุณทุกสรรพสิ่งชื่อกิจกกรม : พูดคุยกับธรรมชาติ
กระบวนการ
-          ครูให้นักเรียนรวมกันบริเวณสนามบาส ยืนหลับตารับรู้ลมหายใจ และสัมผัสธรรมชาติ
-          ครูตั้งคำถามนักเรียนว่า ถ้าพูดถึง “แสงแดด” นักเรียนนึกถึงอะไร
o   มีคำตอบที่หลากหลาย เช่น ความอบอุ่น ดวงอาทิตย์ การสังเคราะห์แสง การมองเห็น ผิวจะสีเข้มคล้ำ วิตามินดี
-          ครูเล่าเรื่องคนสมัยก่อน เชื่อว่า พระอาทิตย์คือพ่อ เป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง และมนุษย์เองก็กินแสง เจริญเติบโตได้ด้วยการบริโภคแสง
-      
 ครูให้นักเรียนเดินไปเลือกสิ่ง 1 สิ่ง (จะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้) บริเวณบ้านมัธยมฯ ลองพูดคุยกับสิ่งๆ นั้นดูประมาณ 5 นาที
-          เมื่อรวม ครูให้นักเรียนแบ่งปันประสบการณ์กับธรรมชาติร่วมกัน
o   พี่หลายๆ คนมีเรื่องราวและคำตอบที่น่าสนใจ เช่น
พี่เพลง คุยกับเสาบ้าน ถามเสาว่า “หนักไหม” เสาตอบกลับมาว่า “ ไม่หนัก เพราะมีเสาอื่นๆ คอยช่วยอยู่

พี่ติ คุยกับน้ำในสระ ถามน้ำว่า “ทำไมสิ่งมีชีวิตต่างๆ ถึงต้องการน้ำ” น้ำตอบกลับมาว่า “เพราะน้ำคือสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิต น้ำเป็นส่วนประกอบของทุกๆ สิ่ง” นอกจากนี้ พี่ติยังเล่านิทานกระต่ายกับเต่า พร้อมข้อคิดให้น้ำฟังด้วย
พี่มายด์ คุยกับดอกบัว ถามดอกบัวว่า “ทำไมต้องอยู่ที่นี่” ดอกบัวตอบไม่ได้ ระหว่างคุย พี่มายด์พูดทักทายด้วยเสียง 2 เสียง คือเสียงของตัวเองและเสียงของดอกบัว
พี่โจเซฟ คุยกับเสาบ้าน ถามเสาว่า “อยู่ที่เดิมรู้สึกเบื่อบ้างไหม” เสาตอบกลับมาว่า “ไม่เหงา เพราะมีคนมากอดเกือบทุกวัน และมีเพื่อนเสาอื่นๆ อยู่เป็นเพื่อนด้วย
พี่ออสติน คุยกับต้นกล้วย ถามต้นกล้วยว่า “ถ้าเด็ดใบออก ต้นกล้วยจะเจ็บไม” ต้นกล้วยจึงด่ากลับมา

-          ครูฝากคำถามให้นักเรียนคิดว่า ถ้าสิ่งต่างๆ รอบตัวเราพูดได้ อย่างที่นักเรียนคุยกับสิ่งต่างๆ เราจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นเหมือนหรือต่างไปจากเดิม

ขั้นจบ :
Empower, ขอบคุณกันและกัน

*******************##__##**************


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น