Week8

Week 8
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
จันทร์
เขียนจดหมายถึงตัวเอง
- ใคร่ครวญ
- คิดวิเคราะห์
- เชื่อมโยงกับตัวเอง
- สติ

ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูเปิดคลิปชาวต่างชาติคนหนึ่งที่เคยเขียนจดหมายหาตัวเอง (เพื่อสร้างแรงให้เด็กๆ)
-          ครูให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงตัวเองอีก 12 ปีข้างหน้า “เราจะทำอาชีพอะไร เราจะอยู่อย่างไร”
-          นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นสรุป:Empower, ชื่นชม, ขอบคุณกันและกัน
อังคาร
Hand Dancing
- การสื่อสาร
- การเป็นผู้นำ ผู้ตาม
- สติ
ขั้นนำ:
- Brain Gym กลับมารับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนจับเป็นคู่ คนหนึ่งA คนหนึ่งB
- กำหนดให้A เป็นผู้นำก่อน ให้A กับB เอามือมาใกล้กัน ทิ้งระหว่าง 1 ฟุต ถ้าผู้นำยกมือไปไหน ผู้ก็ทำตาม
- ครูเปลี่ยนให้นักเรียนประกบมือติดกัน มีกำหนดผู้นำ-ผู้ตามเหมือนกัน
- ครูเปลี่ยนให้นักเรียนจับมือให้เน้น แล้วเปิดเพลงลีลาศ
- ครูสอบถามสะท้อนความรู้สึก
ขั้นจบ:
- ขอบคุณกันและกัน
พุธ
เดินไปคุยไป
- การสังเกต
- การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง
- สติ

ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูให้นักเรียนจับคู่ และใช้คำถาม ในระหว่างที่เดินให้แลกเปลี่ยนเรื่องเล่ากันและกัน พร้อมสังเกตรอบตัว”
-          เปิดวงแลกเปลี่ยนกันและกัน
ขั้นสรุป:Empower, ขอบคุณกันและกัน
พฤหัสบดี
Who are you?
- ใคร่ครวญกับตัวเอง
-ยอมรับความแตกต่าง

ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูติดเทปกาวไว้กลางห้อง
-          ครูแจกกระดาษให้นักเรียนวาดรูปดอกไม้
-          ตรงกลางดอกไม้ให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเอง รอบๆ ให้เขียนตอบคำถามว่าเราเป็นใคร
-          ครูเก็บระดาษทุกคน อ่านสิ่งที่นักเรียนเขียน ใครได้ยินข้อความที่เป็นตัวเองให้ขยับเข้าใกล้เส้นเทปกาว
ขั้นสรุป:ขอบคุณกันและกัน
ศุกร์
ไพ่บอกความรู้สึก
- การฟังอย่างใคร่ครวญ
- การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น

ขั้นนำ:
มีสติ รับรู้ลมหายใจ 
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คน แต่ละกลุ่มให้จับมือกัน นึกถึงสิ่งที่คับข้องใจ ไม่สบายใจ
- แต่ละกลุ่มจะได้ไพ่บอกความต้องการ-ความรู้สึก 1 ชุด นักเรียน 1 คนในกลุ่มจะเป็นผู้เล่าสิ่งที่ไม่สบายใจ ระหว่างที่เล่าจะเลือกไพ่ความรู้สึก 3-5 ใบ สื่อถึงสิ่งที่ไม่สบายใจนั้น สมาชิกที่เหลือจะเป็นผู้ฟังที่ดี ฟังอย่างไม่ตัดสิน พร้อมกับวางเรียงไพ่ความรู้สึก เมื่อฟังผู้เล่าพูดจบ ผู้ฟังจะเลือกไพ่ความต้องการ และถามผู้ฟังว่า ที่รู้สึก.....เพราะต้องการ......ใช่ไหม เช่น ที่รู้สึกหมดหวัง เพราะต้องการกำลังใจใช่ไหม?
- สุดท้าย ผู้เล่าจะเลือกไพ่ความต้องการ (ทั้งจากที่ผู้ฟังเลือก หรือในกองที่เหลือก็ได้) เพื่อเข้าใจกับตัวเองว่า ที่ผู้เล่ามีความรู้สึกไม่สบายใจ ลึกๆ แล้วมีความต้องการอะไร
- เมื่อความรู้สึกผู้เล่าคนแรกคลี่คลายแล้ว สลับให้เพื่อนในกลุ่มคนอื่นเล่าต่อ
ขั้นจบ:

ขอบคุณกันและกัน

จิตศึกษา: Hand Dancing
กระบวนการ
-          ครูให้นักเรียนรวมกันนั่งเป็นวงกลม หลับตาอยู่กับตัวเอง
-          ครูทำท่าต่างๆ (เช่น ยกมือซ้าย-ขวา เลื่อนมือมาแตะส่วนต่างๆ)และให้นักเรียนทำตาม
-          ครูให้นักเรียนจับคู่ ให้นักเรียนตกลงกัน คนหนึ่งเป็น A อีกคนเป็น B ในแต่ละคู่

o   ครูให้ ใช้มือทำท่าต่างๆ และให้ B ทำตาม สัก 1 นาที และเปลี่ยนเป็น นำบ้าง มีกติกาว่ามือห้ามติดกัน
o   ครูให้ ใช้มือทำท่าต่างๆ และให้ ทำตาม สัก 1 นาที และเปลี่ยนเป็น นำบ้าง มีกติกาว่าให้มือทั้งคู่ประกบติดกัน
o   ครูให้ และ ลุกขึ้นยืน จับมือกัน ครูเปิดเพลงให้นักเรียนเต้นตามจังหวะ


-          เมื่อเสร็จกิจกรรม ครูตั้งคำถามถามนักเรียนแต่ละคนว่า จากกิจกรรมที่ผ่านมา นักเรียนรู้สึกอย่างไร (ในการทำแต่ละกิจกรรม, การเป็น A, B) ได้เรียนรู้หรือข้อคิดอะไรบ้าง

o   พี่ๆ หลายคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้น่าสนใจหลายคนพูดถึงเรื่องผู้นำ ผู้ตาม การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น บางคนบอกว่าการเป็นผู้ตามง่ายกว่า (ผู้นำต้องคิดตลอดเวลา) แต่บางคนก็ทำตามผู้นำไม่ทัน
ขั้นสรุป:Empower, ขอบคุณกันและกัน

######################___#######################

จิตศึกษา :  ไพ่บอกความรู้สึก
การดำเนินกิจกรรม
                เริ่มต้นด้วยเช้าวันอันสดใส ครูให้นักเรียนนั่งหลับตาฝึกสมาธิประมาณ 3 นาที ก่อนครูให้นักเรียนสังเกตไผ่บอกความรู้สึกที่ครูเตรียมมา ก่อนครูจะเล่ากติกาให้นักเรียนทุกคนฟัง
ไพ่ที่แต่ละกลุ่มจะได้มี 2 สี ได้แก่ สีเขียว : จะเป็นไพ่ที่บอกความรู้สึกของเพื่อนที่จะผู้นำวงสี่ส้ม : เป็นไพ่ต่อเติมสิ่งที่เพื่อนๆ ผู้ที่รับฟังเพื่อนๆ อยากให้กำลังใจเพื่อน/บอกอะไรเพื่อนตามความรู้สึกนั้น
จากนั้นครูให้นักเรียนนับ 1-4 เพื่อที่จะแบ่งกลุ่มนักเรียน
เมื่อแบ่งกลุ่มแล้วนักเรียนนั่งชิดกัน ทำสมาธิร่วมกันในวงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมอีกครั้ง
ครูแจกไพ่บอกความรู้สึกให้แต่ละกลุ่ม พร้อมกับย้ำกติกาอีกครั้ง ขณะที่เพื่อนที่ได้ไพ่สีเขียวเล่าเรื่อง เพื่อนๆที่เหลือจะฟังด้วยความใคร่ครวญและใส่ใจความรู้สึกเพื่อนผู้เล่าเรื่อง และเติมเต็มสิ่งที่เราอยากบอกอะไรเพื่อนคนนั้น(หยิบไพ่สีส้มวางลงเรียงจากไพ่สีเขียวของเพื่อน เพื่อบอก)
เมื่อแต่ละคนเล่าจบลง จะเวียนไพ่ ไพ่ความรู้สึกสีเขียวจนครบวง (ตามกติกาเดิม ครูคอยเดินดูทุกกลุ่ม เพื่ออำนวยกิจกรรมให้รื่นรมย์)ครบเวลากำหนด 15 นาที ทุกคนเก็บไพ่และครูให้เข้าร่วมกันในวงกลมใหญ่ เพื่อสรุปสิ่งที่แต่ละคนได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้
ขั้นจบ : ครูชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนทุกคน ก่อนขอบคุณกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น