Week3

Week 3: ระหว่างวันที่ 24 – 28 ส.ค. 58
วัน
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
เสียงเพลงแทนความรู้สึก
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- การคิดวิเคราะห์
- สติ
ขั้นนำ :
- กำกับสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเปิดเพลงลิงทโมน เมื่อเพลงจบลง ครูใช้คำถาม “นักเรียนรู้สึกอย่างไร? คิดว่าบทเพลงนี้บอกอะไรเราบ้าง? ผู้แต่งเขารู้สึกถึงอะไร?”
- นักเรียนบอกถึงความรู้สึก ใคร่ครวญถึงความหมายทุกบรรทัดของบทเพลง
- นักเรียนและเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เพลงลิงทโมน
- เพลงสปา
อังคาร
โยคะ
- การเคลื่อนไหวร่างกาย กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
- มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรม
- Body Scan
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เพลงโยคะ
- บรรยากาศรอบๆ
พุธ
สติสนทนา
- สติ
- การเชื่อมโยง
- สมาธิ
ขั้นนำ :
- กำกับสติ อยู่กับตัวเองรับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ให้นักเรียนนั่งจับกลุ่ม 3 คน เพื่อดำเนินสติสนทนา
- นักเรียนนั่งสมาธิ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก และเตรียมรับฟังผู้อื่นด้วยความตั้งใจ
- ครูให้แต่ละคนเล่าสิ่งที่ประทับใจให้เพื่อนๆ ในวงรับฟัง(2-3 รอบ)
- นักเรียนร่วมถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
ขั้นจบ :
- ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
พฤหัส
สติสนท
- ความคิดสร้างสรรค์ คิดเชื่อมโยง
- สมาธิ
ขั้นนำ :
- Brain Gym อยู่กับตัวเองรับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนหยิบของในถุงคนละ 1 ชิ้น
- ครูให้นักเรียนจับคู่ โดยต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างของของตัวเอง (2 > 5 > 10)
- นักเรียนเล่าเรื่องโดยเชื่อมโยง
ขั้นจบ :
- ขอบคุณกันและกัน
- ถุงใส่ของ(เช่น ดินสอ, ใบไม้, หิน) เท่าจำนวนนักเรียน
- เพลงสปา
ศุกร์
ปอกเปลือก (ส้ม)
- สมาธิ
- การคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง
ขั้นนำ:
มีสติรับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
·         เห็นแล้วนึกถึงอะไร
·         ถ้าไม่มี จะเป็นอย่างไร
- ครูให้นักเรียนสเก็ตซ์ภาพ พร้อมตั้งชื่อ และเขียนความสัมพันธ์ระหว่างส้มกับตัวเรา
- นักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกัน
ขั้นจบ :
Empower, ขอบคุณกันและกัน
- ส้ม
- กระดาษ

พุธ
ขั้นนำ :
กำกับสติ อยู่กับตัวเองรับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ให้นักเรียนนั่งจับกลุ่ม 3 คน เพื่อดำเนินสติสนทนา
นักเรียนนั่งสมาธิ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก และเตรียมรับฟังผู้อื่นด้วยความตั้งใจ
- ครูให้แต่ละคนเล่าสิ่งที่ประทับใจให้เพื่อนๆ ในวงรับฟัง(2-3 รอบ)
- นักเรียนร่วมถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
ขั้นจบ :
ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

ถอดบทเรียน..
_จากกิจกรรม "สติสนทนา" เด็กๆ ม.1 มีความนิ่งและมีความสนใจในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมดำเนินจากครูให้เด็กๆ นั่งสงบอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก
และให้เวียนเลือกกลุ่ม 3 คน เพื่อร่วมพูดคุย ถึงเรื่องความหลัง  วันประทับใจ เหตุการณ์ตรึงใจ
ครุ่นคิดถึงสิ่งดีๆ โดยมีเพื่อนๆอีก 2 คน รับฟังด้วยความขอบคุณ และเวียนเล่าจนครบ(2-3 รอบ)
      กิจกรรมดังกล่าวเด็กๆ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังเช่นทุกๆ วันที่ผ่านมาครับ

............................................................................................

ศุกร์
กระบวนการ
-          ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม นำส้ม (ทั้งที่เป็นลูก เปลือกที่แกะแล้ว และเมล็ด) วางไว้ตรงกลาง
-          ครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
o   เห็นแล้วนึกถึงอะไร
คำตอบนักเรียน: สวนส้ม มะนาว ต้นไม้ วิตามินซี รสชาติ อาหาร สีสัน การส่งออก คนปลูกส้ม
o   ถ้าไม่มีแล้วจะเป็นอย่างไร
คำตอบนักเรียน: ไม่มีสีสัน ไม่มีกิจกรรมนี้ ไม่มีวิตามินซี
-          ครูให้นักเรียนเสเก็ตช์ภาพในมุมมองที่นักเรียนเห็น พร้อมตั้งชื่อภาพและให้เขียนว่า ภาพนี้เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับตัวเราอย่างไร

-          ครูให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนนำเสนอ

พี่เพชร พูดถึงเรื่องความแตกต่าง เรื่องความสัมพันธ์ การเลี้ยงดูของพ่อแม่กับเรา
พี่มายด์: คนกับส้ม เหมือนชีวิตคนเราทุกคนเพราะว่ากว่าจะออกมาเป็นผลก็ต้องใช้เวลาอยู่บนต้นไม้นานเหมือนกันและกว่าเราจะเกิดมาเราก็ต้องอยู่ในท้องแม่เหมือนกับส้ม
พี่อังอัง: เกี่ยวกับตัวเราตรงที่ส้มให้วิตามิน ให้ความรู้สึกสดชื่นเมื่อกิน และเหมือนกับเราที่มันก็มีคุณค่าของตัวเอง เหมือนกับทุกๆ คนที่มีคุณค่าของตัวเองแตกต่างกันไป
-          ครูให้เลือกสลับที่นั่งกับเพื่อน และให้สเก็ตช์ภาพในมุมมอง (ใหม่) ที่เห็น
-          ครูให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนนำเสนอ นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรจากกิจกรรมคำนี้:
o   คำตอบบางส่วนการมองอีกมุม มองมุมใหม่, การเปรียบเทียบ, ความแตกต่าง มิติที่แตกต่าง, การมองลึก, การจดจ่อ, การคิดวิเคราะห์

-          ครูตั้งคำถาม นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรการมอง/การตัดสินคน, การสลับบทบาท

ขั้นจบ :

- ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น