Week4

Week 4: ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 58 ถึง 4 ก.ย. 58
วัน
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
โยคะ
- การเคลื่อนไหวร่างกาย กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
- มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรม
- Body Scan
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เพลงโยคะ
- บรรยากาศรอบๆ
อังคาร
อะไรในถุง?
- ความคิดสร้างสรรค์ คิดเชื่อมโยง
- สมาธิ
ขั้นนำ:
- Brain Gym อยู่กับตัวเองรับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนหยิบของในถุงคนละ 1 ชิ้น
- ครูให้นักเรียนจับคู่ โดยต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างของของตัวเอง (2 > 5 > 10)
- นักเรียนเล่าเรื่องโดยเชื่อมโยง
ขั้นจบ:
- ขอบคุณกันและกัน

- ถุงใส่ของ(เช่น ดินสอใบไม้, หิน) เท่าจำนวนนักเรียน
- เพลงสปา
พุธ
สัมผัสรักจากจากแปลงนา 'ข้าวออกรวง' 
- การสื่อสาร การฟัง
- สติ
- การเชื่อมโยงความรู้สึก
ขั้นนำ :
- กำกับสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนยืนรอบแปลงนา รู้สึกร่วมกับการทำนา
- ให้นักเรียนยืนหลับตา นึกถึงสิ่งที่ทำผ่านมาเป็นเวลา 4 เดือน
- ครูให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้สึก และนำเสนอเกี่ยวกับการปลูกข้าว
ขั้นจบ :
- ขอบคุณกันและกัน
- แปลงนา / ต้นข้าว
- กระดาษเขียนงาน
- เพลงสปา

พฤหัส
มุมหนึ่งของบ้าน
- การใคร่ครวญกับตัวเอง การจดจ่อ
- สติ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
- Brain Gym กลับมารับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าภูมิหลังความเป็นมาของบ้าน ม.1
- ให้นักเรียนหยิบสมุดบันทึกความคิดไปนั่งวาดภาพมุมใดมุมหนึ่งของบ้าน พร้อมเขียนความรู้สึกนึกคิดสะท้อน
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ภาพวาด / สีสอ
- เพลงสปา
ศุกร์
ปลูกข้าว 300 เมล็ด
- สติ
- ความมุ่งมั่น อดทน
ขั้นนำ:
- มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษกราฟให้นักเรียนทุกคน
- ครูให้โจทย์นักเรียน ให้ปลูกข้าว (วาดรูปเมล็ดข้าวลงในกระดาษกราฟ) 500 เมล็ด
- นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้สึกร่วมกัน
ขั้นสรุป:
ขอบคุณกันและกัน
- กระด้งใส่ข้าวเปลือก
- กระดาษกราฟ
- ปากกา


ชื่อกิจกรรม : สัมผัสรักจากจากแปลงนา 'ข้าวออกรวง' 

ขั้นกระบวนการ
กิจกรรมจิตศึกษาเช้านี้เริ่มด้วย ครูให้เด็กๆ มายืนรอบแปลงนาและให้อยู่กับแปลงนา/ต้นข้าว มองเห็นข้าวออกรวง
- นึกถึงมือน้อยๆ ของแต่ละคนได้ทำแปลงนาแห่งนี้ ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลย ที่วางเปล่า 1 งาน เปลี่ยนมาเป็นนาข้าวที่เด็กๆ และผู้มาเยี่ยมเยือนต่างแลเห็น
- นึกถึงความร่วมมือของผู้ปกครอง นักเรียน ครู ที่ต่างช่วยกันทำแปลงนาจนถึงวันนี้ /ขอบคุณโอกาสที่มาสร้างการเรียนรู้ให้กับลูกๆ ครับ
- นึกถึงความรู้สึกแวบแรกของความรู้สึกที่เห็นข้าวออกรวง ความงามไสวของปลายข้าวที่ลู่ลม โบกสะบัดพริ้วไหว เปรียบดังผิวคลืนตามท้องทะเล
*ระยะทางที่ต่างทำร่วมกันด้วยความลำบาก/สนุก/ท้าทาย
ทุกคนได้เรียนรู้และเติมเต็มความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำนา เช่น การเพาะกล้า นาโยน ข้าวแช่แกบดำในกระด้ง รับขวัญข้าว ฯลฯ

_ผ่านความสงบ อิ่มเอมกับสิ่งที่เกิดกับแปลงนา 
เช้าวันเราต่างพูดคุยสนทนากันระหว่างครูกับศิษย์ด้วยบรรยากาศอันรื่นรมย์.. 
/ด้วยไมตีจิต.
ขั้นจบ : Empower, ขอบคุณกันและกัน

...........................................................

ชื่อกิจกรรมจิตศึกษา: อะไรในถุง

ขั้นกระบวนการ
-          ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม หลับตา มีสติอยู่กับตัวเอง
-          นักเรียนแต่ละคนจะได้รับกระดาษครึ่งA4 และครูให้นักเรียนหยิบของในถุงคนละ 1 ชิ้น (ในถุงมีของเช่น ร่ม ยากันยุง เศษปูน กระดุม เชือกผูกรองเท้า ไม้จิ้มฟัน นกหวีด)
             


  
-          ครูให้นักเรียนพิจารณาสิ่งของที่ตัวเองเลือก วาดรูป และตอบคำถาม 2 ข้อ ลงในกระดาษและแลกเปลี่ยนกัน
o   สิ่งของนั้นเกี่ยวข้องหรือสำคัญกับนักเรียนยังไงบ้าง
o   นอกจากประโยชน์ที่เห็นทั่วไปแล้ว สิ่งของนั้นไปทำประโยชน์อะไรได้อีกบ้าง

พี่ไอดิน เลือกเชือกผูกรองเท้า:
                 ปกติใช้มัดรองเท้าให้แน่น ตั้งแต่ป.จนถึงปัจจุบันก็ยังต้องใช้อยู่เหมือนเดิม
                 สามารถใช้ในการวาดภาพเลียนแบบได้ ใช้มัด แขวนสิ่งของได้
พี่เพลง เลือกเศษปูน:
              หลังจากที่เราตายไป และสลายเป็นเถ้าถ่าน บางที เถ้าถ่านก็อาจไปรวมกับสิ่งอื่นๆ จนกลายเป็นหิน
                ใช้ในการป้องกันตัว นำไปสร้างถนน หรือสิ่งต่างๆ
พี่ออสติน เลือกไม้แขวนเสื้อ:
                ตอนแรกผมยังแขวนเสื้อไม่เป็น เพิ่งมาฝึกตอนอยู่ ป.5 หรือป.6
                ใช้ตีแมว สอยมะม่วง เป็นไม้บรรทัด ใช้ตกแต่งบ้าน
พี่กระต่าย เลือกขวดน้ำ:
                สามารถเอาไว้ให้เราใส่น้ำได้ ที่เหมือนกับตัวเราคือการช่วยเหลือคนอื่นก็เหมือนกันขวดน้ำที่ช่วยเหลือเรา
พี่บีท เลือกกระดุม:
                เห็นตามเสื้อผ้าและกางเกงของทุกคน
                  สามารถใช้เป็นงานศิลปะ ทำเป็นโมบาย
-          ครูให้นักเรียนสำรวจดูสิ่งของของเพื่อนๆ และให้ไปหาคู่ที่นักเรียนคิดว่า สิ่งของ 2 สิ่งนั้นเกี่ยวข้องกัน พร้อมหาเหตุผล

พี่บางคนเลือกจับคู่ ซีดีกับลำโพง เพราะใช้ในการสร้างเสียงเพลง บางคนเลือก ร่มกับยากันยุง เพราะใช้ปกป้องร่างกายเหมือนกัน จากนั้นครูเปลี่ยนไปให้จับคู่สี่ และคู่แปด บางกลุ่มใช้เหตุผลเรื่องเป็นพลาสติกเหมือนกัน หรือเป็นของที่มนุษย์ทำขึ้นเหมือนกัน
-          สุดท้าย ครูถามนักเรียนว่าได้นักเรียนรู้อะไร

มีหลากหลายคำตอบ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ คิดเชื่อมโยง คิดวิเคราะห์

ขั้นจบ : Empower, ขอบคุณกันและกัน
ศุกร์ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น