Week7

Week 7
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
โยคะ
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- สมาธิ
- สติ
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูพูดสร้างแรงให้นักเรียนเห็นคุณค่า
-          ครูทำกิจกรรมโยคะแต่ละท่า
-          Body scan
ขั้นสรุป:Empower,ชื่นชม, ขอบคุณกกันและกัน
- เพลงโยคะ
(มันตรา)
อังคาร
ต่อเติมก้อนเมฆ
- สติ
- ความคิดสร้างสรรค์

- การเชื่อมโยง
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          กลับมารับรู้ลมหายใจ
-          เรื่องเล่า
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูแจกกระดาษก้อนเมฆทุกคน
-          ครูให้คำถามกระตุ้น “นักเรียนเห็นเป็นรูปอะไร ให้วาดลงบนกระดาษ” พร้อมเหตุผลความเกี่ยวข้องกับตัวเอง
-          ครูให้ทุกคนช่วยกันแต่งเป็นเรื่องโดยผลัดกันเล่าทีละคน
ขั้นสรุป:Empower, ขอบคุณกันและกัน
เรื่องเล่า
- กระดาษก้อนเมฆ
พุธ
ปันกันอ่าน
- สมาธิ
- การถ่ายทอดความรู้
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูนำหนังสือมาให้นักเรียนเลือก คนละ เล่ม
-          ครูกระตุ้นให้นักเรียนเลือกอ่านเรื่องที่สนใจ
-          นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นสรุป:ขอบคุณกันและกัน
- หนังสือ


- เพลงสปา
พฤหัสบดี
ดนตรีดลใจ
- ใคร่ครวญกับตัวเอง
- สติ
- สมาธิ
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูแนะนำบทเพลง ฝากโจทย์ให้นักเรียนฟังอย่างใคร่ครวญ
-          เมื่อเพลงจบ ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ณ เวลานั้น ผู้แต่งน่าจะรู้สึกอย่างไร และอยากสื่อสารอะไรกับผู้ฟัง”
ขั้นสรุป:ขอบคุณกันและกัน
- กีตาร์/ เนื้อเพลง
- ภาพประกอบ
ศุกร์
มองตัวเอง
- ใคร่ครวญกับตัวเอง
- คิดวิเคราะห์
- สติ
- สมาธิ
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูแจกกระดาษให้นักเรียน
-          ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “ให้นักเรียนใคร่ครวญสิ่งที่นักเรียนเคยทำในอดีต ที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเสียใจ” พร้อมเขียนลงในกระดาษ
-          นักเรียนทุกคนถ่ายทอด
ขั้นสรุป: Empower, ชื่นชม, ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ
- ปากกา

ชื่อกิจกรรม ปันกันอ่าน
การดำเนินกิจกรรม
เริ่มจากครูร่วมพูดคุยทักทายยามเช้ากับเด็กๆ 
แล้วเล่าความหลังในการอ่านหนังสือของคุณครู พร้อมกับหยิบยกหนังสือดีๆ ที่มีอยู่ในชั้นเรียนมาแนะนำ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ


- เด็กๆ แต่ละคนเดินเข้ามาเลือกหยิบหนังสือที่คุณครูเตรียมมาให้ เพื่อนำไปอ่านของแต่ละคน โดยหนังสือส่วนใหญ่เป็นหนังสือชุดรวม 20 เล่ม ของ ร.ต.อ. ดร. นิติภูมิ นวรัตน์ (เกี่ยวกับท่องสำรวจเหตุการณ์ต่างๆ ทั่วโลก)
- ครูให้แต่ละคนเลือกมุมไปนั่งอ่านหนังสือคนละประมาณ 12 -  16 นาที ด้วยบรรยากาศอันรื่นรมย์ สงบ เหมาะกับการใคร่ครวญเรื่องราวต่างๆ จากหนังสือแต่ละเล่ม
- เมื่อครบเวลากำหนดครูให้แต่ละคนเข้ามานั่งในวงกลม เพื่อถ่ายถอดเรื่องราวจากหนังสือให้กับเพื่อนๆ และครูร่วมรับฟัง โดยคุณครูคอยเอื้อบรรยากาศในการนำเสนอเรื่องราว และแทรกเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ ให้น่าติดตาม

- เมื่อครบตามเวลากำหนด ครูให้ทุกคนมาอยู่กับตัวเอง ด้วยความสงบ


ขั้นจบ :
ครูEmpower ขอบคุณสรรพสิ่งร่วมกับบรรยากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น